Niklas Lundqvist

Det är jag som är Lundqvist IT och jag hoppas att jag kan få ta del av dina teknikproblem.
Tidigare jobbat som säljare på bensinstation där jag fått insikten att jag älskar när man kan ge extra bra service och hoppas få bättre utlopp för det i Lundqvist IT.

Bor i kedjehus på Sadelmakarvägen 25 i Brottsta som jag delar med min sambo och mina två barn.