IT-tjänster i rutavdraget

Nya tjänster i rutavdraget inkluderar IT-tjänster, vilket ger dig 50% avdrag på alla IT-tjänster som utförs i ditt hem.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Rutavdraget får dock bara uppgå till 25 000 kronor för den som inte är 65 år vid 2016 års ingång. För den som fyllt 65 får rutavdraget uppgå till 50 000. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag.

 
Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rotavdrag 30 % 50 000 kr
Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 25 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50 % 50 000 kr

För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.

Läs mer på skatteverkets hemsida

Ring oss